Montering

I alle husene som Redskapsboden.no selger følger det med monteringsmanual for hvordan husene skal monteres. Vi anbefaler uansett at man har med seg en venn eller to som kan være med og hjelpe og holde elementene nå de skal skrus på plass. Normal monteringstid på et bygg fra oss ligger på 3 til 5 dager, alt etter insats og byggeforståelse. Vi ønsker deg lykke til med ditt nye bygg fra oss i Redskapsboden.no Har du spørsmål er det bare og ta kontakt med oss på kundeservice.

1. Jord skruer er en effektiv og enkel måte og lage et fundament på. Passer best på steder med myk grunn.

2. Monter bjelkelaget på toppen av jordskruene som vist på bildene. PS: husk og setter at alt er i vater.

3. Rett opp og juster gjelkelaget

4. Begynn og montere veggene i et hjørne

5. Når alle seksjonene er opp er det viktig og å over med vateret og se at alt er i vater. Husk og skru elementene godt sammen

6. Løft så på plass takstolene og gavvelveggene for toppen

7. Begynn med det første takbordet litt utenfor takåsene/takbjelkene som vist på bildet.

8. Monter fluenettingen med en stiftepistol i underkant av taket

9. Monter vindskier og trekantlist i forkant

10. Legg på underlagspappen på taket, begynn nederst

11. Monter vinduer og dører

12. Nest opp vindusblekket så de enkelt kan tas av igjen når bygget sakl males

13. Monter hjørnebord og resterende takbord

14. Maling- nå er det klart til utvendig maler arbeide :)

TIPS OG RÅD TIL OPPSETT

Fundament

Et fundament er et fast underlag som et bygg plasseres på̊. Et fundament kan bestå av flere ulike ting; Leca blokker, betong såle, platting i tre eller lignende. Det som er viktig i forhold til våre bygg, er at bygget skal plasseres på̊ et underlag som er stabilt og avrettet. Bygget må̊ ikke stå i fuktige omgivelser selv om alle bærestokker er av trykkimpregnerte materialer. Fundamentet bør derfor bygges litt opp fra bakkeplan, slik at man enten får god lufting under fundamentet (slik at potensiell fukt tørker opp), eller at bygget er plassert på̊ en måte slik at vann og fukt renner bort fra bygget.

Slik leveres produktet

De fleste produktene blir levert som komplette byggesett med skruer og ferdig kappede materialer som er enkle å montere. Byggesettet kommer i en pakke som kan bestå av flere kollier av ulike størrelse. De fleste kolli er av så høy vekt at det kreves en kranbil, truck eller traktor til å løfte pakken ned på bakken.

Når pakken(e) losses, er det viktig at den settes på et rett og beskyttet underlag slik at man unngår skader. Da vil man også unngå at deler faller ut av pakken når man åpner emballasjen.

Det er viktig å sjekke alle kollier for mulige skader. Dette må gjøres ved henting på terminal eller ved levering av varene hjemme. Skulle det være transportskader må det registreres ved overtakelse.

Lagring

Sørg også̊ for at det ikke ligger rett på̊ bakken. Pakken kan lagres ute eller inne, men bruk en ekstra presenning så ikke fukt kan trekke inn i treverket. Sjekk at emballasjen er hel og tett før lagring. Blir pakken utsatt for fukt vil bygget bli ødelagt, og det vil ikke kunne monteres da materialene vil kunne vri seg når de tørker. Bruk deretter presenning og teip rundt pakken for sikker lagring av ditt nye bygg.


Utstyr som trengs til montering

Fundamentet må være klart før montering. For å montere byggene trengs følgende utstyr:

-          Vater

-          Hammer

-          Snor

-          Elektrisk skrudrill med diverse skrusett og bor

-          Fugepistol

-          Kujern/brekkjern

-          Søppelsekker

Montering

På bygg opptil 20 m2 er det fult mulig å sette det opp på en helg. Det forutsetter at man er to personer slik at man enkelt kan håndtere takelementene blant annet. Kravene til erfaring er lave, men det er en fordel at man kan håndtere verktøy som hammer og vater.  

Produktene til Redskapsboden.no har to ulike byggeteknikker; laftebygg og element/modulbygg.

Laftebygg: Lafteteknikken er i prinsippet som å bygge med legoklosser. Man legger stokk på stokk ned i et spor som er ferdig frest fra fabrikken. Alle hjørner på et laftet bygg kalles knuter eller garpen/garpa. Dette er en meget enkel byggeteknikk som har vært brukt i Norge i flere hundre år.

Element/modulbygg: Element/modulbygg er vegger som kommer ferdigbygd fra fabrikken. Man løfter et veggelement mot et annet element for så å skru disse to sammen. Dette gjøres til hele bygget er ferdig montert. Under montering er det meget viktig at du først går nøye igjennom tegningene for å få en forståelse av hvordan ditt nye bygg skal monteres. Dobbeltsjekk også om du har riktig tegning for det bygget du har kjøpt (i enkelte tilfeller har manualen et annet navn enn bygget du har bestilt). Skulle det ikke følge med tegninger eller det er kommet feil tegning, kan du gå inn på www.redskapsboden.no og videre inn til det aktuelle produktet du har kjøpt, for så å laste ned tegningene. Det kan oppleves enklere å gå igjennom tegningene på en datamaskin kontra papir, da du kan zoome inn på detaljer mens du studerer tegningene.
 
Når du har kommet til neste steg som er selve monteringen, trenger du en stor presenning. På denne kan du sortere ut alle delene som er i pakken. Dette gjør monteringsjobben enklere. Legg plankene i de haugene de hører til utover presenningen før du begynner selve monteringen. På vår fabrikk fungerer det slik at det du skal begynne med det som ligger nederst i pakken. Grunnen til dette er at bærestokkene er kraftigst, og det er de som stabiliserer pakken under transporten. Det er også de som blir produsert først i fabrikklokalet. Deretter følger videre produksjon oppover i pakken. Alle bord/elementer i pakken vil du også finne i plukklisten i brukermanualen, slik at du hele tiden kan vite hvor de enkelte delene skal monteres. Plukklisten vil også vise deg tekniske data som lengder, bredder og tykkelser på de forskjellige bord/deler.

Sluttprosess

Takshingel:
Husk å fjerne plastfolien på baksiden av folien før den monteres. Dersom ditt bygg skal plasseres på et værutsatt sted er det viktig å feste shingelen godt. Det kan være du trenger å skaffe lengre stifter enn de som følger med i pakken.
 
Når du skal legge takshingel er det lurt å legge den første remsen nederst med flippene oppover. Dette for at du skal få en fin og skarp kant nederst mot vannbordet. Når du så skal begynne på remse to legger du flippene nedover på toppen av den første raden. Rad 3 skal du så legge i overkant med en overlapp på ca. 10cm over rad 2. Husk å forskyve platene/takshingelen så du får et mønster oppover når du legger. Det er viktig at ingen av strekene på takshingelen kommer over hverandre, da dette vil kunne føre til vann gjennomtrenging.

Etterbehandling av bygget:
Når et bygg er satt opp, skal det behandles utvendig med beis, maling eller olje. Dette er 
viktig for at vær og vind ikke skal ødelegge materialene. Jo raskere jo bedre. Vi anbefaler også å behandle bygget innvending. 

Grillhytter/grillhus:
Når man har montert en grillhytte eller et grillhus, er det viktig å silikonere vinduene.